CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHỚT XE MÁY

Chương trình khuyến mãi nhớt xe máy 2015

Xem thêm

THÔNG TIN CHÍNH VỀ NHỚT

Chất lượng nhớt động cơ được xác định bởi sự kết hợp phức tạp giữa các chữ và số. Các hướng dẫn của chúng tôi dưới đây sẽ giúp bạn xác định chính xác loại nhớt cho xe của ...

Xem thêm

CHỨC NĂNG CỦA DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ

Nếu động cơ là trái tim của chiếc xe thì dầu nhớt là máu của nó. Nhưng tất cả các loại dầu nhớt thì không giống nhau

Xem thêm

KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA DẦU NHỚT TRONG NHIỆT ĐỘ THẤP

Các yếu tố quan trọng liên quan đến khả năng sử dụng nhớt trong điều kiện nhiệt độ thấp là độ đậm đặc và nền tảng hóa học của nhớt.

Xem thêm

Liên hệ nhanh

Phòng kinh doanh

0918 800 332

Chăm sóc khách hàng

0918 800 142

Phòng kỹ thuật

0908 795 689

Khách hàng lẻ

0908 795 689

Hotline: 0989 048 403


P Kinh doanh : 08 39 451 878

CSKH : 0918 800 142

Khách Hàng Mua lẻ :0908 79 56 89